Green Buddy Award geht an Scoopaper

Scoopaper hat den Young Green Buddy Award gewonnen.

Zur Pressmitteilung.